OM OSS

GBVV är en klubb vars ambitioner är att främja intresset för veteranfordon och verka för trivsam samvaro bland likasinnade. Klubben brukar under vinterhalvåret göra minst en bussresa i klubbens regi. Bussresan sker till olika mål  som har anknytning till hobbyn.


Våren inleds med vår populära veteranmarknad.

Under sommarsäsongen ordnar vi rallyn, grillkvällar samt våra spontanträffar med två-tre dagars varsel. Vi missar aldrig heller att fira Motorhistoriska dagen och Sveriges Nationaldag den 6 juni varje år. Länk till tidigare firandet här nedan.


Klubben ger årligen ut en almanacka med medlemmarnas veteranfordon. Vi är väldigt aktiva på Facebook där filmer, bilder och intervjuer läggs ut ifrån våra aktiviteter.

Efter årsmötet 10 december 2023 ser styrelsen och övriga valda ut så här :


Ordförande:             Johnny Leonard Olsson 070 3559863


Viceordförande och evenemangansvarig:

                                 Hans Christer Forslund  070 3044835


Sekreterare:             Ralph M Nilsson

Kassör :                    Jan Eric Sandh

Ledamöter:              Mogens Nordahn

                                 Anette Larsson

                                  Kjell-Åke Gunnarsson


Webansvarig :         Ellen Stensrud Forslund


Klubbens revisorer :   Fredrik Johansson

                                      Lars Liljestrand 


Valberedning:    Lars-Erik Langs 

                             Robert Johansson


Klubbens besiktningsmän för medlemmarnas bilförsäkring genom Motorhistoriska Riksförbundet är Johnny L Olsson och Jan-Ove Nord.


Varmt välkommen att ta del av GBVVs verksamhet oavsett om du har en "gammelbil" eller ej!

Vår historia

Grundades


Gammelbilens Vänner i Värmland (GBVV) bildades 1981.

Från 1981 till 1986 var det en förening utan årsmöten eller stadgar, och klubbens första ordentliga årsmöte var 20 december 1986. Då valdes en styrelse, stadgar antogs och mötet beslutade att klubben skulle registreras som en ideell förening hos Skattemyndigheten.   


Klubbens första valda styrelse bestod av:

Ordförande       Hansi Kobes

Sekreterare       Monica Nyström

Kassör               Bengt Olsson

Ledamöter        Håkan Sandberg

                            Ingemar Larsson


Till revisorer valdes:

Åke Johansson och Jan Rune. Gammelbilens Vänner i Värmland anslöt sig till MHRF 2002.


GEMENSKAP OCH MEDLEMSFÖRMÅN


Gammelbilens Vänner i Värmland är en intresseförening för veteranfordonsägare och intresserade inom veteranfordonshobbyn. Här  får du träffa likasinnade och delta i en trivsam samvaro oavsett om du har ett veteranfordon eller inte. Du får följa med på äventyr och tillsammans med andra skapa minnen.


Du behöver inte bo i Värmland för att vara medlem hos oss.
GBVVs viktigaste träffar


- Veteranmarknaden

- Kvällsorienteringen

- Motorhistoriska dagen/Sveriges  Nationaldag

- Grillkvällar

-Septemberrallyt "Kvällsorienteringen"

- Spontanträffar